Strelecké kurzy sa realizujú na základe telefonického alebo mailového dohovoru. Vyplňte formulár nižšie alebo zavolajte a  dohodnite si konkrétny  termín výcviku.

 

Kontaktná osoba:

Matúš Nosál – 0915 248 302

Cena kurzu sa odvíja od konkrétnej požiadavky na výcvik, počtu strelcov a prípadného zapožičania zbrane. Pre vypočítanie presnej ceny nám zavolajte.

 

Kontaktná osoba:

Matúš Nosál
 0915 248 302

Ponuka streleckých kurzov

cat_taktika

Strelecko - taktické workshopy

 • školenie príprava na získanie Zbrojného preukazu
 • strelecká (zdokonaľovacia) príprava pre držiteľov ZP
 • výcvik v oblasti základnej manipulácie so strelnými zbraňami - pištoľ, puška, brokovnica, odstreľovacia puška
 • organizácia streleckých súťaží
 • kurzy taktickej obrannej streľby jednotlivca
 • individuálne strelecké tréningy šité na mieru

IDPA

 • Úvod do streľby podľa pravidiel IDPA
 • Vysvetlenie a vyhodnotenie tréningových drilov
 • Vhodné aj pre úplných začiatočníkov
 • Skryté nosenie - manipulácia so zbraňou blízka realite

ipsc-logo

IPSC

 • Úvod do streľby podľa pravidiel IPSC
 • Vysvetlenie a vyhodnotenie tréningových drilov
 • Vhodné aj pre úplných začiatočníkov
 • Športové nosenie – bezpečná manipulácia so zbraňou

cat_zazitok

Zážitková streľba

Streľba pistol, pistol-caliber carbine, rifle, shotgun, sniper rifle. Simulácie so zbraňami rôznych kalibrov v taktickej výstroji.

 • vznikol v roku, 2010 , z iniciatívy ľudí, ktorý mali rovnaké záujmové činnosti a chceli sa v týchto činnostiach ďalej rozvíjať.
 • Hlavným faktorom, ktorý spojil naše zoskupenie ľudí bola primárne praktická, dynamická streľba a airsoft.
 • Napriek tomu, že nie sme žiadna oficiálna zložka patriaca pod OS SR, máme vo svojich radoch a úzko spolupracujeme s rôznymi odborníkmi spolupracujúcimi s OS SR a ľuďmi pracujúcimi v súkromnom sektore.
 • Našim prelomovým rokom je rok 2014, kedy sme sa stali oficiálnym športovo streleckým klubom a na rôznych streleckých a praktických súťažiach už môžeme reprezentovať sami seba.
 • Aj napriek našej rozmanitej pracovnej činnosti nás spája rovnaký cieľ – rozvoj našich schopností a zručností. Za týmto účelom sa pravidelne snažíme zúčastňovať rôznych seminárov, kurzov a konzultácií s odborníkmi v danom obore. Snažíme sa o komplexné vzdelávanie a nadobúdanie schopností a zručností nie len v primárnom zameraní (praktická, dynamická streľba a airsoft – taktika, stratégia a technika boja), ale aj v sekundárnom (survival, potápanie, zdravoveda, topografia,…)
 • Samozrejme všetky aktivity sú realizované na vlastné náklady a vo svojom voľnom čase. C.A.T. má 35 členov.
 • V tíme máme rozdelené špecializácie a snažíme sa o vysokú odbornosť našich členov, čomu prispôsobujeme aj svoju činnosť.
 • Trváme na tom, aby sme neboli len tímový kolegovia, ale aby sme sa vedeli spoľahnúť na svojich členov v každej situácii, či už na rôznych podujatiach alebo v bežnom živote. Preto sa nestretávame len na tréningoch, kurzoch, seminároch a schôdzach, ale aj v bežnom civilnom živote.
 • Dbáme na to aby členovia CAT-u boli trestne bezúhonní, rešpektovali zákony SR a dodržiavali pravidlá slušného správania.
Strelecké kurzy sa realizujú na základe telefonického alebo mailového dohovoru. Vyplňte formulár nižšie alebo zavolajte a  dohodnite si konkrétny  termín výcviku.

Kontaktná osoba:
Matúš Nosál – 0915 248 302

Cena kurzu sa odvíja od konkrétnej požiadavky na výcvik, počtu strelcov a prípadného zapožičania zbrane. Pre vypočítanie presnej ceny nám zavolajte.

 

Kontaktná osoba:

Matúš Nosál
 0915 248 302

Vzďaľujete sa od svojich detí?

Prestávate si rozumieť?

Pokiaľ potrebujete informácie o termínoch alebo cenách kurzov, napíšte nám:

  Inštruktori

  Všetci inštruktori sú dlhoroční aktívni strelci , reprezentanti rôznych súťaží a skúsení pedagógovia.

  • Dlhoročný aktívny strelec IPSC, IDPA
  • Reprezentant SR v športovej streľbe IPSC
  • Inštruktor streľby
  • Zakladateľ CAT
  • Range officer IPSC
  • Zbrojár
  • Dlhoročný aktívny strelec IPSC, IDPA
  • Veduci inštruktor strelby a taktiky pre ZVJS
  • Tréner športovej streľby.
  • Safety officier IDPA
  • Dlhoročný aktívny strelec IPSC, IDPA
  • Reprezentant SR v športovej streľbe IPSC, IDPA
  • Tréner športovej streľby.
  • Range officer IPSC

  Kontakty

  Matúš Nosál

  email: mat77cat1@gmail.com

  tel.: 0915 248 302